Zlecenie 24h

To pomoc w nagłych przypadkach. W sprawach pilnych i terminowych.
Rozumiemy tę potrzebę i pomimo faktu, iż realizacja zadań z zakresu BHP wymaga czasu i jest pracochłonna,
udzielamy wsparcia i pomocy w ciągu 24 godzin od złożenia zlecenia.
Usługą tą objęte są wyłącznie sprawy nagłe i terminowe.