Szkolenia z pierwszej pomocy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia na terenie zakładu pracy niezbędnej ilości osób udzielających pierwszej pomocy przedmedycznej. Ilość ta jest zależna od kilku czynników jak np. wielkość zakładu pracy, liczby zatrudnionych, ilości zmian itp. Dokładną liczbę można wskazać po analizie przedsiębiorstwa.

 

Prawo nie reguluje jak często należy takie szkolenia odświeżać ale praktyka wskazuje, że minimum co 2 lata. Jednak najlepiej wykonywać to szkolenie co roku, ponieważ zakres umiejętności ćwiczonych na nich nie jest powszechnie i często wykonywana, a tym samym nie zostaje utrwalona u przeszkolonych.

 

Nasze szkolenia składają się z części teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy mają okazję w praktyce przećwiczyć prowadzenie masażu serca, zakładania opatrunków itp.

Powrót do szkoleń