Szkolenia wstępne

Powinno zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie takie obejmuje nowozatrudnionych pracowników oraz pracowników zmieniających miejsce pracy.

Powrót do szkoleń