Rejestry

Pracodawca jest obowiązany do prowadzenia określonych prawem rejestrów. Dotyczą one min. chorób zawodowych, wypadków czy odzieży ochronnej.

W innych obszarach rejestr okazywał się jak do tej pory sprawdzonym narzędziem pomocniczym nie tylko w zakresie zapoznania osób z uregulowaniami ale także w zakresie ewidencji określonych zdarzeń.

Jak do tej pory sporządzaliśmy dla potrzeb pracodawców ponad 40 rodzajów rejestrów począwszy od zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zapoznania
z instrukcjami BHP, miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych a na ewidencji pracy na zewnątrz kończąc. Różnorodność opracowywania rejestrów dla potrzeb bieżącej działalności jest nieskończona. My jednak potrafimy określić te niezbędne dla pracodawcy ale także dostosowujemy je tak by były czytelne i przejrzyste.