Przeglądy stanowiskowe

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Jednym z narzędzi realizacji tych unormowań jest przeprowadzenie corocznego przeglądu tychże stanowisk pracy.

W oparciu o listy kontrolne dokonujemy przeglądu warunków pracy, a także pomieszczeń w których pracownicy wykonują pracę.

Uwagi i zalecenia znajdują odzwierciedlenie w formie protokołu.

Następnie monitorujemy wdrożenie działań korygujących i uwzględniamy je podczas rewizji oceny ryzyka zawodowego w zakładzie.

Podobnej procedurze przeglądów mogą podlegać również grupy stanowisk, wydziałów, działów produkcyjnych w zakładzie, lub poszczególnych procesów produkcyjnych wg zleceń pracodawcy.

Powrót do przeglądów