Procedury

Dobrze zorganizowany zakład działa w oparciu o sprawdzone procedury. Dotyczą one procesów technologicznych, finansowych, logistycznych czy gospodarczych. Naszą dewizą jest zapewnienie spokoju pracodawcy. Z naszego doświadczenia wiemy iż najlepszym sposobem dobrego zarządzania
w zakresie BHP w zakładzie jest wdrażanie indywidualnych procedur.

Nasze doradztwo w głównej mierze, poprzedzone audytem w firmie, skupia się na początku od wprowadzenia norm w postaci procedur. Określamy
w nich metodologie postępowania, zakres obowiązywania uregulowania, złożoność procesu, wreszcie jej przebieg, dokumenty a na końcu sposób wdrożenia i jej kontroli.

Ocena ryzyka zawodowego, postępowanie wypadkowe, wdrożenie instrukcji BHP czy stosowanie w zakładzie preparatów niebezpiecznych nie może być traktowane jako jednorazowa zdarzenie. Wymaga złożoności i dokładnego określenia. Dla nas to podstawa działania, dlatego też kładziemy duży nacisk na tego typu regulacje.

W naszej ofercie znajdują się procedury w zakresie podstawowych obowiązków pracodawcy ale także te określane na życzenie pracodawcy.