Obsługa kompleksowa

Kompleksowa usługa obejmująca całokształt obowiązków w zakresie BHP. Stanowi pełne wsparcie przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy. Jest też korzystną alternatywą dla zatrudniania BHP-owca na etacie.

Swoim zakresem obejmuje głównie:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • kontrole, audyty i analizy stanu BHP
 • oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji, metod pracy, doboru środków ochrony na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • doradztwo w zakresie uwzględniania w planach modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy rozwiązań, zapewniających poprawę stanu BHP
 • badania środowiskowe
 • wykonanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP